İmtiyaz Sahibi

Süleyman Şahin

ssahin@lise.net

Genel Yayın Yönetmeni

Çağatay Güney

cguney@lise.net

Barındırma

CLOUD FLARENET